(+32) 0477 74 21 58 rony.vanherf@adremconsulting.be

Rechtsbijstand voor particulieren, VME’s, vertegenwoordigers van een VME

Waarom een rechtsbijstandverzekering belangrijk is?

Een BA-verzekeraar komt enkel tussen wanneer de verzekerde de schade veroorzaakt, nooit wanneer hij schade lijdt. Het doel van een rechtsbijstandsverzekering is om de schade die de verzekerde geleden heeft, te recupereren bij de aansprakelijke derde.

Sommige rechtsbijstandverzekeringen verdedigen de belangen van hun verzekerde in zeer uitgebreide domeinen: echtscheiding, fiscale geschillen, sociale geschillen… .

Ook als vereniging van mede-eigenaars of als vertegenwoordiger van een VME kan je nood hebben aan juridische bijstand.
Bijvoorbeeld bij mogelijke schade door een buurman, een klusjesman, poetsdienst, bezoeker … .
Ook conflicten over herstellingen of onderhoud komen voor en kunnen aanleiding geven tot juridische discussies.  
Een VME kan een rechtsbijstandverzekering afsluiten voor haar vertegenwoordigers, of de vertegenwoordigers kunnen zelf een verzekering afsluiten. 

Wat in het geval van een geschil?

 

Wanneer er sprake is van een geschil, zal er praktisch gezien de volgende stappen worden gevolgd:

  1. Je verzekeraar zal je rechten verdedigen zoals geformuleerd in de polis. Ofwel als vragende partij (schade geleden) ofwel als verdedigende partij (schade veroorzaakt), zonder dat dit meteen aanleiding geeft tot een gerechtelijke of administratieve procedure
  2. De verzekeraar zal eerst proberen om de zaak via een minnelijke schikking op te lossen omdat dit sneller werkt en goedkoper is
  3. Wanneer een gerechtelijke procedure niet te vermijden is, zal je rechtsbijstand de kosten, waaronder de proceskosten en erelonen van advocaten en experten, op zich nemen (integraal of geplafonneerd)
  4. De verzekering vergoedt ook de kosten van de rechtspleging van de tegenpartij in het geval je de zaak mocht verliezen

Fiscaal aftrekbaar?

 

 U heeft misschien ook gehoord dat de rechtsbijstandsverzekering sedert september 2019 ‘fiscaal aftrekbaar’ is. Het fiscaal voordeel komt neer op een belastingvermindering van maximum 124 Euro.

Reden hiervoor: een rechtsbijstandsverzekering maakt nu meestal al deel uit van een autoverzekering of een familiale verzekering. Maar de federale regering wilde, onder impuls van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), dat meer Belgen een aparte rechtsbijstandsverzekering zouden afsluiten. In vergelijking met onze buurlanden hebben weinig Belgische gezinnen zo’n verzekering.

Maar om fiscaal aftrekbaar te zijn moet de polis zeer uitgebreid zijn en bijv. ook bouwgeschillen en echtscheidingen dekken. Daardoor zijn die fiscaal aftrekbare polissen ook duurder geworden dan de polissen die niet aftrekbaar zijn (en die ook iets minder dekkingen hadden).
Meer bepaald moeten de fiscaal aftrekbare polissen voldoen aan de vereisten zoals bepaald in hoofdstuk 2 van de Wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering.

Neem contact met ons op voor meer informatie en voor een vergelijking van de verschillende formules die aangeboden worden.

Contacteer ons nu vrijblijvend

Heeft u vragen of wilt u algemene info verwerven? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

10 + 14 =