(+32) 0477 74 21 58 rony.vanherf@adremconsulting.be

Burgerlijke aansprakelijkheid 10-jarige

Wat is er verzekerd?


Verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid

• De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid dekt de aansprakelijkheid voor grove gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang kunnen brengen.

• De fout van de verzekerde moet worden bewezen om hem aansprakelijk te kunnen stellen.

• De aannemers en architecten kunnen aansprakelijk gehouden worden voor een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de werken.

Wanneer geldt deze wettelijke verplichting?

• De verzekering is verplicht voor nieuwbouw en renovatiewerken aan woningen in België waarbij de tussenkomst van een architect noodzakelijk is.

• De wet definieert een woning als volgt: meer dan 50 % van de oppervlakte is bestemd voor bewoning. Kantoorgebouwen, studentenkoten, rusthuizen en industriegebouwen vallen dus buiten het toepassingsgebied van de verplichte verzekering.

• De verzekerde aansprakelijkheid moet gelinkt zijn aan problemen met de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw. De problemen op het vlak van waterdichtheid moeten de stabiliteit van de woning in gevaar brengen.

• De verzekering moet de wederopbouwwaarde van het gebouw waarborgen tot 500 000 euro. Als u ervoor koos om het gebouw te verzekeren voor een bedrag hoger dan 500 000 euro, bent u uiteraard gedekt voor dit gekozen bedrag. 

Deze bedragen worden geïndexeerd aan de index ABEX 775 (= basisindex van 1 november 2017). Op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet bedroegen de geïndexeerde bedragen 597 994 euro en 2990 euro.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Wanneer?
 • U bent verzekerd voor een periode van tien jaar na aanvaarding van de werken die u hebt aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij en waarvoor die een attest heeft afgeleverd.

 U moet beschikken over het verplichte verzekeringsattest voor de desbetreffende werf.

Waar?
De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op nieuwbouw en renovatiewerken aan woningen in België.

Wat is de looptijd van mijn contract?
De waarborg tienjarige aansprakelijkheid in een contract BA Ondernemingen geldt voor één jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, tenzij één van de partijen zich hier minstens drie maanden vóór het einde van het contract tegen verzet.

Het contract Alle bouwplaatsrisico’s geldt vanaf de eerste dag tot de oplevering van de werken. De waarborg Tienjarige aansprakelijkheid in een contract Alle bouwplaatsrisico’s blijft gelden gedurende 10 jaar na de opleveringsdatum van de werf.

Contacteer ons nu vrijblijvend

Heeft u vragen of wilt u algemene info verwerven? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

1 + 3 =