(+32) 0477 74 21 58 rony.vanherf@adremconsulting.be

BA producten of na levering/werken

Wat is een verzekering BA-producten of na levering?

 

 De waarborg “BA-producten” of “BA na levering” is een onderdeel van de aansprakelijkheidsverzekering Onderneming. Ze dekt de contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) voor schade veroorzaakt aan anderen (derden) als gevolg van geleverde goederen of uitgevoerde werken. Het is een chronologisch gevolg van de verzekering BA Uitbating .

 

Welke schade dekt de verzekering BA na levering?

 

Deze verzekering  dekt de schade ontstaan door vergissingen of gebreken gepleegd tijdens  de conceptie, de fabricatie, de voorbereiding, de uitvoering, de conditionering en de voorstelling van producten…of gedurende het plaatsen van installaties of na uitvoering van de werken.
Voorbeeld:
 • door een verkeerde aansluiting door de verwarmingstechnicus ontploft de verwarmingsketel na installatie ervan. Door die ontploffing ontstaat er lichamelijke schade, zijn meerdere personen gekwetst, is er materiële schade, heeft de onderneming aanzienlijke schade geleden aan haar gebouwen en is er immateriële gevolgschade aangezien de onderneming gedurende meerdere dagen haar activiteiten heeft moeten onderbreken. Al die schade is gedekt door de verzekering BA na levering van de verwarmingstechnicus.

Opgelet: de schade aan anderen (derden) is gedekt behalve de schade aan het geleverde product zelf of aan de  werken zelf. Dat verlies blijft ten laste van de onderneming.

   

  Hoeveel kost een verzekering BA-producten of na levering?

   

  De verzekeraar berekent de premie voor een verzekering BA-producten of na levering op basis van:

  • het type van activiteit van de onderneming,
  • de verzekerde bedragen
  • en de draagwijdte van de waarborg.
  • De tarifering kan gebeuren op basis van het aantal tewerkgestelde personen en/of de omzet van de onderneming.

  Meestal is er een franchise opgenomen in de polis.

  Contacteer ons nu vrijblijvend

  Heeft u vragen of wilt u algemene info verwerven? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

  4 + 3 =