(+32) 0477 74 21 58 rony.vanherf@adremconsulting.be


Een goede relatie met je buur is zeer belangrijk. Maar … wat te doen wanneer deze relatie scheef zit?

Hard rock Hallelujah!

Iedereen kent ze wel: de buren die graag naar loeiharde hardrock muziek luisteren of die iedere zaterdag om 6u ’s ochtends het gras maaien, de buren met een hond die de hele dag door blijft blaffen, diegenen die al jouw zonlicht wegnemen door verbouwingen, het naburig landbouwbedrijf dat geurhinder veroorzaakt, … . Hoeveel moet je van je buren verdragen? Hoe ver mogen ze gaan? Wanneer is het genoeg geweest?​

Lange tijd was er geen wettelijk kader om dit soort vragen te beantwoorden. In de rechtspraak en rechtsleer werd daarom de afgelopen 50 jaar een theorie ontwikkeld rond (bovenmatige) burenhinder. Volgens deze theorie komt er tussen buren een bepaald evenwicht tot stand doordat ze elkaars hinderlijk gedrag tot op zekere hoogte moeten verdragen. Verstoort je buur dit evenwicht? Dan is er sprake van bovenmatige burenhinder en moet het evenwicht hersteld worden.

Luistert je buur in het weekend bijvoorbeeld wel eens naar hardrock muziek op maximum volume? Geen probleem! Hij is immers thuis en doet niets onwettigs.
Doet hij dit elke dag net op het moment dat je kindjes moeten gaan slapen, tot een kot in de nacht?
Dan is er wel een verstoring van het evenwicht  en is de hinder dus bovenmatig. Je kan je buur vragen (minnelijk of via gerechtelijke weg) zijn muziek stiller te zetten.

Nu het goederenrecht werd vernieuwd, zag de wetgever zijn kans schoon om de leer van de (bovenmatige) burenhinder mee te integreren in het nieuwe wetboek. Dit brengt meer rechtszekerheid, maar in de praktijk zal er voor jou en je buur niet veel veranderen. Een goed evenwicht bewaren blijft de boodschap.

Inventief preventief?

Je buur kocht de volledige CD-reeks van Rammstein. Je vreest voor je nachtrust! Het pand dat grenst aan het jouwe staat op instorten. Schade aan je woning lijkt onvermijdelijk! Je bovenbuur is gestart met tapdanslessen. Hopelijk moet hij niet te veel oefenen?!
Laat de nieuwe wet ook toe dat je actie onderneemt voordat er bovenmatige hinder ontstaat?

Ja en neen … Vanaf nu is het mogelijk om preventieve maatregelen aan de vrederechter te vragen wanneer er bovenmatige burenhinder dreigt. Maar niet elke dreiging volstaat. Er moet een “ernstig en manifest” risico bestaan dat je buur het evenwicht zal verstoren én dit risico moet te maken hebben met “veiligheid, gezondheid of vervuiling”. We verduidelijken dit met enkele voorbeelden.

Heeft je buur de collectie van Rammstein aangekocht of zich ingeschreven voor tapdanslessen? Daar zal de vrederechter niet veel aan kunnen doen. Het is helemaal niet zeker dat er bovenmatige hinder zal ontstaan én de hinder heeft niets te maken met veiligheid, gezondheid of vervuiling.

Staat het naburig pand op instorten? Dan kan de vrederechter wel in actie komen. Het is duidelijk dat je ieder moment ernstige schade kan lijden én dat je veiligheid hierdoor in het gedrang komt. De vrederechter kan daarom je buur verplichten om het gebouw gecontroleerd af te breken of net te verstevigen. Op deze manier kan je vermijden dat er bovenmatige burenhinder ontstaat.

Helemaal nieuw is dit niet. Rechters hebben al langer de mogelijkheid om preventief in te grijpen wanneer er een ernstige dreiging bestaat dat je rechten worden geschonden. Dit is opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek. Wat wel nieuw is, is dat deze mogelijkheid nu ook expliciet is voorzien in het goederenrecht wanneer het gaat om potentiële bovenmatige burenhinder

In de rechtspraak zal deze nieuwigheid ongetwijfeld nog verder verfijnd worden. 

Last van bovenmatige burenhinder? Contacteer ons dan zeker. Wij verlenen in heel wat situaties dekking voor dit soort hinder in onze producten Privéleven, Ondernemer Op maat, Vastgoed en VME.

Wil je ook bijstand voor je klant wanneer er preventieve maatregelen nodig zijn? Neem dan een polis Privéleven All-risk of een polis Ondernemer Op maat All-risk..

Referentie: Nieuwsbrief Euromex – 23/09/2021